Co to jest pompa ciepła i jaka jest zasada jej działania?

Pompa ciepła jest coraz częściej wykorzystywanym rozwiązaniem do ogrzewania budynków. Czym jednak jest i czy jej sposób działania jest zawsze taki sam?

Co to jest pompa ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie grzewcze wykorzystujące odnawialne źródło energii, które pozwala ogrzać dom, wymuszając przepływ powietrza ze źródła o niższej temperaturze do górnego źródła o wyższej temperaturze z pomocą energii elektrycznej. Proces ten jest możliwy dzięki przemianom termodynamicznym zachodzącym w obiegu. Urządzenie nie produkuje ciepła, a jedynie odzyskuje je z gruntu, powietrza lub wody. Pompa ciepła składa się z:

  • Wymiennika inaczej parownika do pozyskiwania ciepłą z wody, powietrza lub z gruntu,
  • Wymiennika do oddawania ciepła do instalacji,
  • Sprężarki,
  • Zaworu rozprężnego.

Jak działa pompa ciepła?

Działanie pompy ciepła zależy od jej dolnego źródła ciepła, czyli tego, czy jest to powietrze, grunt czy woda.

  • Gruntowa pompa ciepła posiada wymiennik w kształcie serpentyny wypełniony glikolem ułożony poniżej poziomu zamarzania lub pionowy odwiert. W jaki sposób wytwarza się ciepło? Ziemia ogrzewa się z pomocą promieni słonecznych, pozwalając wykorzystać ciepło do działania pompy – w przypadku pompy z odwiertem, wykorzystuje się ciepło geotermalne. W jednostce wewnętrznej jest zamknięty cały obieg chłodniczy czyli zarówno wymiennik pierwotny odbierający ciepło, jak i wtórny, który przekazuje je do instalacji grzewczej.
  • Powietrzna pompa ciepła działa z pomocą wentylatora, który umożliwia przepływ powietrza przez wymiennik. Ciepło jest odbierane przez czynnik chłodniczy. W pompie powietrznej monoblok czynnik jest skroplony w jednostce zewnętrznej, po czym ciepło jest przekazane do wody grzewczej lub do glikolu, które są tłoczone do modułu hydraulicznego w domu i rozprowadzane w instalacji. Pompa powietrzna split różni się tym, że zewnętrzna jednostka jest połączona z wewnętrznym modułem hydraulicznym z pomocą przewodów.
  • Wodna pompa ciepła działa podobnie jak gruntowa z tą różnicą, że źródłem ciepła są wody gruntowe lub zbiornik wodny taki jak jezioro czy rzeka.

Zobacz także:

  • Czy opłaca się inwestować w pompę ciepła

  • Jakie są rodzaje pomp ciepła

  • Jakie dotacje i w jakiej wysokości można uzyskać na pompę ciepła